OUR EVENTS ·   NEWS ·   (00) +51278934
  CONTACTS ·   REGISTER ·   LOG IN

TITLE

DESCRIPTION

Bahçeköy Açı Lisesi

Felsefemiz
Doğada ve toplumsal organizasyonlarda değişim kaçınılmazdır. Yarının dünyası nüfus artışı, doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucu oluşan ekonomik ve toplumsal dinamikleriyle daha süratli ve zorlayıcı değişimleri karşımıza getiriyor. Okullar bu zorlukları ve değişimi kucaklamalı; öğrencilerini evrensel değerlerden ödün vermeden, bu olguları iyi analize ederek yönetecek birer birey olarak yetiştirmelidir. Açı Okulları olarak, bilginin gücüne, evrensel değerlerin birleştiriciliğine ve insan yaşamı ile doğanın var olan koşullarını iyileştirme sorumluluğumuza inanıyoruz.

Değerlerimiz

1. Dürüstlük   (tutarlılık – adalet – doğruluk)
2. Saygı 
(diğer insanlara – kültürlere – canlılara – çevreye – bireysel farklılıklara)
3. Sorumluluk
(kişisel – sosyal ve toplumsal düzeylerde)
4. Üretkenlik
(topluma artı değer katan birey)
5. Farkındalık
(kişisel ve insanlık koşulları bağlamında)
6. Hoşgörü 
(farklılıklara – inançlara – seçimlere)


Amacımız
Açı Okulları’nın amacı; ilerlemeci ve yenilikçi bir öğrenme topluluğu yaratarak, öğrencilerinin mutlu, farklılıkları olan, evrensel değerleri benimsemiş, değişime uyum sağlayan ve onu yöneten bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmektir.