OUR EVENTS ·   NEWS ·   (00) +51278934
  CONTACTS ·   REGISTER ·   LOG IN

TITLE

DESCRIPTION

E-okul ile veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl olur?

Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi ile çocuklarının okuldaki en güncel durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler alabilme imkanına işte veya evde gibi internetin bulunduğu her ortamda sahip olabilmesi, her geçen gün eğitim sistemi içerisinde bu sistemin daha aktif bir rol üstlenmesine yol açıyor. E-Okul sistemi Türkiye’de dijital eğitim hizmetlerinin ulaşmış olduğu ileri nesil durumun en somut örneklerinden birisini oluşturuyor. Özellikle hızla gelişen modern yüzyılda teknoloji ve internet gibi kavramları eğitim hizmetlerinde uzun yıllardır aktif olarak kullanmaya özen gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’nın Akıllı Tahta ve Fatih Projesi gibi internet ve teknoloji altyapısının kullanıldığı eğitim sisteminde daha modernize bir yapının oluşturulabilmesini amaçlayan çok sayıda projesi bulunuyor.  Dijital hizmetlerin kapsamı her geçen gün gelişen mobil teknoloji ile çok daha geniş alanlara ulaşırken, eğitimde de etkilerini görmek mümkün hale geldi. İnternet üzerinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ortaya çıkan en geniş kapsamlı dijital eğitim projesi olan E-Okul sistemi iki aşamadan oluşurken, Türkiye’deki eğitim sisteminde son derece önemli bir yere sahiptir. İnternet üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi de özellikle okulların açılmasına az bir süre kala yeniden velilerin en sık kullanmakta olduğu dijital kamu online hizmeti olarak öne çıkıyor.

 

Lütfen yönlendirildiğiniz sitede kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ

Veliler, modern yüzyılın günlük yaşam koşturması içerisinde çocuklarının okuldaki durumları hakkında düzenli ve güncel bilgi alamama gibi durumlar ile karşı karşıya çok biçimde karşı karşıya kalmalarından dolayı kendilerine bu alanda önemli kolaylık sağlamakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul sistemini çok sık biçimde kullanıyor. Çünkü günümüze dijital platform üzerinde yer almakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi ile çocukların okuldaki en güncel durumuna ilişkin olarak ayrıntılı bilgilere internete bağlanabildikleri her yerden öğrenebilme imkanına sahip olabiliyor. E-Okul veli bilgilendirme sistemi velilerin, çocuklarının okuldaki durumları hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler alabilmesi için en önemli eğitim projesi olarak öne çıkıyor. Özellikle de uzun yıllardır Türkiye’deki eğitim sisteminde aktif rol üstlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim projesi E-Okul sistemi tüm Türkiye’deki ilk ve orta dereceği eğitim kurumlarını kapsayan bir projedir. Merkezi sistemde eğitim oluşumuna imkan veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu geniş kapsamlı dijital eğitim projesi E-Okul sistemi özelikle de öğrencilerin dosyalarının uzaktan erişime mümkün kılınmasını sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görev sürelerinin başlangıcında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kullanıcı şifre bilgisi ile kolay bir şekilde giriş gerçekleştirebildikleri E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde her gün düzenli olarak çocukların devamsızlık bilgisi ve not bilgisi gibi güncel eğitim verileri öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Velilerin dijital platform üzerinde veli bilgilendirme sistemi ile öğrenebildikleri çocuklarının güncel eğitim durumları bilgilerinin dijital platform üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’nın veli bilgilendirme sistemine girişleri ise öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Her öğrencinin kendisine ait özel dosyasının yer aldığı bu sistemde dönem ve yıl sonlarında karne bilgisi de girildiğinden veliler E-Okul veli bilgilendirme sistemi ile çocuklarının dönem sonlarındaki durumları hakkında en doğru bilgilere internet kolaylığında ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde gerçekleştirdiği kısa bir süre önceki iyileştirme çalışması sonucunda yeni başlayan şube ortalaması hizmeti ile birlikte veliler, çocukların bireysel durumları hakkında bilgi alabildikleri gibi aynı zamanda da genel sınıf ortalaması ve bu ortalamaya göre çocuklarının durumunu da görebilme imkanına sahip olabiliyor. Veliler E-Okul sistemi ile birlikte sadece güncel eğitim durumuna ilişkin bilgiler değil aynı zamanda da geçmiş döneme ilişkinde ayrıntılı bilgiler alabilme imkanına sahip olabiliyor. Özellikle de çocukların okuldaki en güncel not bilgisi, sınav tarihleri, devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, sözlü notları, şube ortalaması, karne bilgisi, haftalık ders programı, aldığı dersler, sınıf öğretmen bilgisi, derslerine giren öğretmen bilgisi ve daha pek çok bilgiye ayrıntılı şekilde ulaşabiliyor. Böylelikle çocukların okuldaki durumlarının genel duruma göre nasıl olduğunu da görerek, atılması gereken adımları zamanında atarak, çocuklarının okulda çok daha yüksek başarılara ulaşabilmesine yardımcı oluyor.