OUR EVENTS ·   NEWS ·   (00) +51278934
  CONTACTS ·   REGISTER ·   LOG IN

7 Eyl · eklemesayfa11 · No Comments

Bilge Akşam Lisesi

READ MORE

7 Eyl · eklemesayfa11 · No Comments

Akın Akşam Lisesi

READ MORE

7 Eyl · eklemesayfa11 · No Comments

Bilge Anadolu Lisesi

Özel Bilge anaokulunda; çocuğun zeka, kişilik gelişimi ve temel alışkanlıkları kazanması amaçlanır. Türkçe’yi doğru ve güzel kullanması sağlanır. Çocuğun dinleme yapabilmesi, düzgün cümlelerle düşüncelerini anlatması, soru sorma yetisi kazanması, yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmesi için eğitim programımız çocuk merkezlidir. Anaokulumuzda okuma-yazma etkinlikleriyle görsel ve işitsel algıları geliştirilen, sanat etkinlikleriyle estetik duyarlılığa sahip olabilmeleri sağlanan, müzik etkinlikleriyle şarkı …

READ MORE

7 Eyl · eklemesayfa11 · No Comments

Bilge İlköğretim Okulu

READ MORE