OUR EVENTS ·   NEWS ·   (00) +51278934
  CONTACTS ·   REGISTER ·   LOG IN

TITLE

DESCRIPTION

Mürüvvet Evyap Fen Lisesi

Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

Yüksek teknoloji ve çağdaş eğitimin tabiatla iç içe bir ortamda verildiği;

Birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan 

Kendi kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan 

Toplumsal ve evrensel değerlere sahip çıkan 

Bilimi, sanatı, kültürü ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen 

Pozitif düşünceye sahip, etkili iletişim kuran ve örnek insanlar yetiştiren 

Özgüveni olan ve sorumluluğunun bilincinde topluma faydalıbireylerin yetişebilecekleri okul ortamları hazırlar.